Norsk matematikkråd


Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Det skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.

I prinsipprogrammet finner du informasjon om hva rådet mener om aktuelle saker, mens tiltaksplanen forteller om hvilke saker rådet arbeider aktivt med.

Forkunnskapstesten 2013

Norsk matematikkråd har siden 1984 gjennomført sin forkunnskapstest for å kunne overvåke nivået på forkunnskapene til begynnerstudenter på matematikktunge studier. Testen inneholder oppgaver som måler begreper og ferdigheter fra grunnskolens lærestoff. I tillegg svarer studentene på et spørreskjema som inneholder spørsmål om bakgrunn fra videregående skole, kalkulatorbruk og holdninger. Hvor godt forberedt er egentlig begynnerstudentene?

Interesserte journalister kan ta kontakt på epost til arvid.siqveland@hbv.no eller g.a.nortvedt@ils.uio.no.

Filene er oppdatert om morgenen 19. september. Det var en trykkfeil i det totale antall deltakere i undersøkelsen.

Årsmøtet 2014

Årsmøtet 2014 ble avholdt i Bergen 17.–19. september 2014.

Dokumenter og sakspapirer


Aktuelt


Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen