Norsk matematikkråd


Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Det skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.

I prinsipprogrammet finner du informasjon om hva rådet mener om aktuelle saker, mens tiltaksplanen forteller om hvilke saker rådet arbeider aktivt med.

Workshop om matematikkens rolle i verdiskapningen

Satses det nok på matematisk forskning i Norge? Norsk matematikkråd og Norges forskningsråd inviterte til debatt 10. november 2016. Se programmet og presentasjonene her.

Forkunnskapstesten 2015

Årsmøtet 2016

Årsmøtet i Norsk matematikkråd 2016 ble avholdt 14.–16. september på Hamar (referat, saker/presentasjoner).


Aktuelt


Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen