Norsk matematikkråd


Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Det skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.

I prinsipprogrammet finner du informasjon om hva rådet mener om aktuelle saker, mens tiltaksplanen forteller om hvilke saker rådet arbeider aktivt med.

Årsmøtet 2014

Neste årsmøte blir i Bergen 17.–19. september 2014. Invitasjon er sendt til representantene 4. august.

Forkunnskapstesten 2013

Rapporten er under arbeid, og planlegges offentliggjort i forbindelse med årsmøtet. For tidligere tester, se menypunkt i venstremargen.


Aktuelt


Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen