Norsk matematikkråd


Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Det skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.

I prinsipprogrammet finner du informasjon om hva rådet mener om aktuelle saker, mens tiltaksplanen forteller om hvilke saker rådet arbeider aktivt med.

Forkunnskapstesten 2015

Norsk matematikkråd har siden 1984 gjennomført sin forkunnskapstest for å kunne overvåke nivået på forkunnskapene til begynnerstudenter på matematikktunge studier. Testen inneholder oppgaver som måler begreper og ferdigheter fra grunnskolens lærestoff. I tillegg svarer studentene på et spørreskjema som inneholder spørsmål om bakgrunn fra videregående skole, kalkulatorbruk og holdninger. Hvor godt forberedt er egentlig begynnerstudentene?

Årsmøtet 2016

Årsmøtet i Norsk matematikkråd vil i 2016 avholdes 14.–16. september ved Clarion Collection Hotel Astoria, Torggata 23, 2317 Hamar. Arrangør er Høgskolen i Hedmark.

Møtet starter med lunch onsdag 14. september kl 12:00 og avsluttes med lunch 12:00-13:00, fredag 16. september. Møteprogram blir sendt ut i forkant av møtet.

Adkomst: Hamar stasjon ligger kun 200 meter unna hotellet. Det går direkte tog fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Reisen tar i underkant av 1 time.

Priser

Dokumenter


Aktuelt


Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen