Norsk matematikkråd


Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Det skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.

I prinsipprogrammet finner du informasjon om hva rådet mener om aktuelle saker, mens tiltaksplanen forteller om hvilke saker rådet arbeider aktivt med.

Forkunnskapstesten 2015

Norsk matematikkråd har siden 1984 gjennomført sin forkunnskapstest for å kunne overvåke nivået på forkunnskapene til begynnerstudenter på matematikktunge studier. Testen inneholder oppgaver som måler begreper og ferdigheter fra grunnskolens lærestoff. I tillegg svarer studentene på et spørreskjema som inneholder spørsmål om bakgrunn fra videregående skole, kalkulatorbruk og holdninger. Hvor godt forberedt er egentlig begynnerstudentene?

Årsmøtet 2016

Årsmøtet i Norsk matematikkråd 2016 ble avholdt 14.–16. september ved Clarion Collection Hotel Astoria, Torggata 23, 2317 Hamar. Arrangør var Høgskolen i Hedmark.

Møtet startet med lunch onsdag 14. september kl 12:00 og ble avsluttet med lunch 12:00-13:00, fredag 16. september.

Dokumenter før møtet

Dokumenter etter møtet

Presentasjoner fra møtet

Se også årsmøteprogrammet for litt mer detaljerte beskrivelser av innholdet.


Aktuelt


Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen