[Information in English]

Norsk matematikkråd


Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Det skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.

I prinsipprogrammet finner du informasjon om hva rådet mener om aktuelle saker, mens tiltaksplanen forteller om hvilke saker rådet arbeider aktivt med.

Årsmøtet 2014

Neste årsmøte blir i Bergen 17.–19. september 2014.

Årsmøtet 2013

Referat fra årsmøtet i Kristiansand 25.–27. september 2013 er nå klart (saker).

Forkunnskapstesten 2011


Aktuelt


Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen