Norsk matematikkråd


Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Det skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.

I prinsipprogrammet finner du informasjon om hva rådet mener om aktuelle saker, mens tiltaksplanen forteller om hvilke saker rådet arbeider aktivt med.

Årsmøtet 2016

Årsmøtet i Norsk matematikkråd vil i 2016 avholdes 14.–16. september ved Clarion Collection Hotel Astoria, Torggata 23, 2317 Hamar. Arrangør er Høgskolen i Hedmark.

Møtet starter med lunch onsdag 14. september kl 12:00 og avsluttes med lunch 12:00-13:00, fredag 16. september. Møteprogram blir sendt ut i forkant av møtet.

Adkomst: Hamar stasjon ligger kun 200 meter unna hotellet. Det går direkte tog fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Reisen tar i underkant av 1 time.

Priser

Dokumenter

Forkunnskapstesten 2013

Norsk matematikkråd har siden 1984 gjennomført sin forkunnskapstest for å kunne overvåke nivået på forkunnskapene til begynnerstudenter på matematikktunge studier. Testen inneholder oppgaver som måler begreper og ferdigheter fra grunnskolens lærestoff. I tillegg svarer studentene på et spørreskjema som inneholder spørsmål om bakgrunn fra videregående skole, kalkulatorbruk og holdninger. Hvor godt forberedt er egentlig begynnerstudentene?


Aktuelt


Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen