Norsk matematikkråd


Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Det skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.

I prinsipprogrammet finner du informasjon om hva rådet mener om aktuelle saker, mens tiltaksplanen forteller om hvilke saker rådet arbeider aktivt med.

Årsmøtet 2017

Neste årsmøte i Norsk matematikkråd avholdes 27.–29 september på Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, 8003 Bodø. Møtet starter med lunch onsdag 27. september, kl 12:00 og avsluttes med lunch 12:00-13:00, fredag 29. september. Arrangør er Nord universitet; kontaktperson/lokal arrangør er Øyvind Jacobsen Bjørkås () og Tsehaye Kahsu Araaya ().

Møtepapirer

Annen informasjon

Adkomst: For de fleste er det aktuelt å fly til Bodø lufthavn som ligger svært nær byen. Herfra kan man for eksempel ta buss til sentrum.

Priser (omtrentlig):

Påmelding innen 28. august, 2017 ← påmeldingsskjema

I tilfelle du ikke kan komme: Hvis du ikke kan komme, men vet hvem som er din vararepresentant, er det fint om du ber vedkommende stille i ditt sted og videresender denne informasjonen. Hvis verken du eller din enhetsleder kjenner til hvem som er vararepresentant, send meg gjerne en epost, det er mulig at jeg har dette i mine lister.

Litt forhåndsinformasjon om programmet: Faste poster inkluderer foredrag av årets Holmboeprisvinner Hanan Abdelrahman, og foredrag om Abelprisvinner Yves Meyer av Kristian Seip. Spesielle saker som tas opp på dette møtet er:

Workshop om matematikkens rolle i verdiskapningen

Satses det nok på matematisk forskning i Norge? Norsk matematikkråd og Norges forskningsråd inviterte til debatt 10. november 2016. Se programmet og presentasjonene her.

Forkunnskapstesten 2015


Aktuelt


Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen