Norsk matematikkråd


Norsk matematikkråd er et frittstående, rådgivende organ. Det skal gi råd i saker etter anmodning fra departementer, Norges forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, de deltakende institusjoner og fra det nasjonale fakultetsmøte i realfag.

I prinsipprogrammet finner du informasjon om hva rådet mener om aktuelle saker, mens tiltaksplanen forteller om hvilke saker rådet arbeider aktivt med.

Forkunnskapstesten 2017

Rapporten fra NMRs forkunnskapstest 2017 er klar.
Les også pressemeldingen (pdf · rtf · word · pages) eller se tidligere rapporter.

Årsmøtet 2018

Årsmøtet 2018 var 19.–21. september på Thon Vika Atrium Hotel i Oslo.

Workshop om matematikkens rolle i verdiskapningen

Satses det nok på matematisk forskning i Norge? Norsk matematikkråd og Norges forskningsråd inviterte til debatt 10. november 2016. Se programmet og presentasjonene her.


Aktuelt


Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen