Forskjellige aktuelle pekere

Noen eksterne pekere, spesielt til litt eldre artikler i dagspressen, kan peke på ikke-eksisterende sider. Vi vil foreta en opprydning i tidens fylde.

Siden vedlikeholdes (?) av Harald Hanche-Olsen