NMR: Publiseringskanaler

Bakgrunn

Universitets- og høgskolerådet sendte ut et brev datert 16. september 2004 til fagrådene om nominering av publiseringskanaler med særskilt uttelling. Fagrådene blir bedt om å nominere tidsskrift som «skal få særskilt uttelling i den planlagte modellen for forskningskomponenten i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler». Fristen for tilbakemelding var ekstremt kort gitt sakens kompleksitet: 8. oktober.

NMRs respons

Matematikkrådet svarte i et brev datert 8. oktober 2004. Brevet har følgende vedlegg (forklart på siste side av brevet):