Matematisk ordliste

Ordlista er utarbeidet i samarbeid mellom NTNU, UiO og UiA, og prosjektet har mottatt støtte fra Språkrådet. Termbasen er under stadig utvikling, og det er ønskelig at flest mulig kommer med forslag til endringer og nye oversettelser. På prosjektsiden finner du informasjon om hvordan du kan komme med innspill, samt en oversikt over bidragsytere og valg av språklige konvensjoner.

Bokmål Nynorsk Engelsk