Styre og utvalg i NMR 2019–2020

2004–2005 · 2005–2006 · 2006–2007 · 2007–2008 · 2008–2009 · 2009–2010 · 2010–2011 · 2011–2012 · 2012–2013 · 2013–2014 · 2014–2015 · 2015–2016 · 2016–2017 · 2017–2018 · 2018–2019

Styret

Varamedlemmer til styret

Undervisningsutvalget

Forskningsutvalget

Valgkomité

Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen