Norsk Matematikkråds undersøkelse blant nye studenter år 2000

Rapport utarbeidet for Norsk Matematikkråd
ved
Høgskolen i Telemark avd. EFL Notodden

Anne Rasch-Halvorsen og Håvard Johnsbråten
Februar 2001

Rapporten med følgeskriv og vedlegg er konvertert til HTML-format av Stein Arild Strømme. Selve oppgavene (Vedlegg 2) er beholdt i PDF-format.


Last modified: Mon May 26 13:17:48 CEST 2003