NORSK MATEMATIKKRÅD

Nasjonalt fagråd for matematikk
Referat fra årsmøtet i Lillesand 19.-21. september 2002.


Møtet ble holdt på Hotell Norge, Strandgt. 3, Lillesand


Torsdag 19. september kl 14:00


1. Åpning. Leder åpnet årsmøtet.

Svein Anders Heggem som lokalt vertskap ønsket velkommen.

Leder foretok opprop (se egen deltagerliste).


2. Innkalling og program/saksliste ble godkjent.


3. Leder orienterte kort om forslag til vedtektsendringer.


4. Valgkomiteens innstilling ble presentert av Signe Holm Knudtzon.


5. Styrets årsmelding ble presentert av leder.

Regnskap for 2001-02 ble lagt fram.


6. Arbeidsplan for Norsk Matematikkråd for perioden 2002-2007.

Planen ble presentert av Per Manne og ble diskutert. En redaksjonskomite bestående av Ørnulf Borgan, Harald Hanche-Olsen og Ragnhild Rensaa ble valgt.


Møtet første dag ble avsluttet kl 1645.


1700-2000 Båttur med ”M/S Brekkestø” til Gamle Hellesund.


Fredag 14. september

Møtet fortsatte kl 09:00.


7. ”Fra Abel til moderne røntgentomografi; historien om en matematisk perle” ved Johan Aarnes


8. Orientering om Abelfondet ved Geir Ellingsrud


9. Orientering om EMIL-prosjektet: Etterutdanning i matematikk i Lillesand.

Prosjektet ble presentert av Tore Bentzen og Harald Bjørløw.


10. ”Nye muligheter for geometrifaget - studenters møte med CABRI”.

Ved Signe Holm Knudtzon, Høyskolen i Vestfold.


11. Matematikkrådstesten 2001. Anne Rasch-Halvorsen presenterte rapporten og innledet til diskusjon. Det ble vedtatt å gjennomføre ny test i 2003 med evt mindre revisjoner. (Dette ble vedtatt med 22 stemmer, mens 7 stemmer ble gitt for et forslag om at testen i 2003 skal gjennomføres uten endringer.)


12. Lærerutdanning etter ny modell. Dette punktet gikk ut pga tidsnød.


13. Evaluering av norsk matematisk forskning. Magnus Landstad presenterte Forskningsutvalgets årsmelding og Norges Forskningsråds evalueringsrapport om forskning i matematiske fag.


14. ”Hvorfor ligningsteorien ble kalt Galois-teori og ikke Abel-teori” - Christian Skau, NTNU.


Møtet første dag ble avsluttet kl 1645.


17:00 Avreise til Froland, omvisning på Froland verk ved Odd Austrheim og besøk av jubileumsutstillingen over Niels Henrik Abel.


15. Ingvill Holden, NTNU orienterte om ”Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen”


Årsmøtemiddagen ble holdt på Froland verk.


Lørdag 15. september

Møtet fortsatte kl 09:00.


16. ”Den sentrale satsing på matematikk og andre realfag” Trond Storaker, Læringssenteret og Høgskolen i Østfold, orienterte om statsråd Kristin Clemets visjoner, den nasjonale handlingsplan for matematikk og en rekke igangværende prosjekter.


17. Arbeidsplan for Norsk Matematikkråd for perioden 2002-2007. Ørnulf Borgan la fram Redaksjonskomiteens forslag. Årsmøtet gikk gjennom dette. For den vedtatte planen, se vedlegg - evt. NMR’s hjemmesider:

http://www.mi.uib.no/~stromme/nmr/saker2002/NMR-program.html


18. Justering av vedtekter. Under pkt 2, sammenstening ble følgende endring enstemmig vedtatt:

”Lærerforbundet, 2 medlemmer

Norsk Lærerlag, 2 medlemmer” utgår og erstates med

”Utdanningsforbundet, 2 medlemmer”


19. Valg. Til styret ble følgende valgt for 2 år:

Geir Ellingsrud (nestleder)

Per Manne (sekretær)

Signhild Johannessen.

Som varamedlemmer ble valgt:

Stein-Arild Strømme (2 år)

Anne Berit Fuglestad (1 år)


Deretter godkjente årsmøtet at Geir Ellingsrud overtar som leder og Johan F. Aarnes som nestleder for 1 år. Styrets sammensetning 2002-03 blir dermed:

Geir Ellingsrud (leder), UiO

Johan F. Aarnes (nestleder), NTNU

Per Manne (sekretær), NHH

Anne Rasch-Halvorsen, HiTe

Signhild Johannessen, UF

Varamedlemmer:

Stein-Arild Strømme, UiB

Anne Berit Fuglestad HiA (1 år)

Til undervisningsutvalget ble følgende valgt for 2 år:

Tom Cato Seeberg, HiB (leder)

Ivar Heuch, UiB

Per Even Kleive, HiÅ

Guri Anne Nortvedt, UF

Håkon Eiken, Sandgotna skole

Ole Einar Torkildsen (vara), UiB, PPU


Valgkomiteen:

Ørnulf Borgan, UiO (ikke på valg)

Jan O. Kleppe HiO (valgt for 2 år)


20. Avslutning. Leder avsluttet møtet kl 1200.Magnus Landstad

referent