Norsk matematikkråd


Årsmøtet 2004

Årsmøtet ble holdt torsdag 9. september – lørdag 11. september på Hamar. Det faglige og sosiale programmet på fredag 10. september var et samarrangement med Norsk matematisk forening.

Dokumenter:


Siden vedlikeholdes av Stein Arild Strømme  og Harald Hanche-Olsen
Sist endret: