Årsmøtet 2008

Årsmøtet 2008 ble avholdt i Halden 25.–27. september, på Park Hotel Halden. Referat kommer så snart det er renskrevet og godkjent av styret. Det samme gjelder oppdatert arbeidsplan.

Saksdokumenter

– i omvendt kronologisk rekkefølge:
Siden vedlikeholdes av Harald Hanche-Olsen