Årsmøtet 2016

Årsmøtet i Norsk matematikkråd 2016 ble avholdt 14.–16. september på Hamar. Arrangør var Høgskolen i Hedmark.

Dokumenter før møtet

Dokumenter etter møtet

Presentasjoner fra møtet

Se også årsmøteprogrammet for litt mer detaljerte beskrivelser av innholdet.