Årsmøtet 2018

Årsmøte i Norsk matematikkråd ble avholdt 19.–21 september på Thon Vika Atrium Hotel i Oslo.

Referat

Referat

Presentasjoner fra møtet

Møtepapirer